Slide 1 Slide 4 Slide 3

전기 제품

기계 제품

M&E Contractors

온라인 지원

Domestic Business Director

Tel: + 84 904 784 679

International Business Director

Tel: +84 912 212 142

Factory & Site Director

Tel: +84 906 228 282

Vị trí

우리의 파트너

Unistrut
ANGULAR FITTINGS
ANGULAR FITTINGS
Code:PDT (1013..1022)
FLAT PLATE FITTINGS
FLAT PLATE FITTINGS
Code:PDT 1001 (1012)
CANTILEVER ARM
CANTILEVER ARM
Code:CAD 21(41)
CANTILEVER ARM
CANTILEVER ARM
Code:CA 21(41)
UNISTRUT
UNISTRUT
Code:DVU 21(41)
UNISTRUT
UNISTRUT
Code:DHU 21(41)
UNISTRUT
UNISTRUT
Code:UC 21(41)
UNISTRUT
UNISTRUT
Code:UCS 21(41)